แนวคิดของเรา

หมายเลข-3

หลักการขององค์กร

น่าเชื่อถือบรรลุ Win-Win

หมายเลข-1

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ

แบ่งปันความรับผิดชอบ สร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมร่วมกัน แบ่งปันการเก็บเกี่ยว

หมายเลข-2

ปรัชญาการจัดการ

รวดเร็ว รอบคอบ มีความรับผิดชอบ

หมายเลข-4

วัฒนธรรมความปลอดภัย

สันติภาพอยู่ในมือทั้งคำพูดและการกระทำ

ชูซี่

วัฒนธรรมคุณภาพ

การปรับปรุงไม่มีที่สิ้นสุด